top of page

אודות

בעלת תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית משנת 1984. מוסמכת לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל משנת 1985.

בוגרת הקורסים גישור, השלמה בגישור משפחתי וכן התנסות מודרכת בגישור (פרקטיקום).

שירות במשטרת ישראל במשך 30 שנה, שבמהלכן עסקה, בין היתר, במתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת, ליווי הליכי חקיקה, הגשת כתבי אישום וניהול הליכים פליליים בשם המדינה, עבודה מול משרד המשפטים ומשרדי ממשלה נוספים וייצוג המשטרה בוועדות הכנסת.

במהלך שירותה שימשה עוה"ד לייב כתובעת משטרתית וייצגה את המדינה במשפטים פליליים בבימ"ש השלום. כמו כן, שירתה באגף לחקירות ולמודיעין ועסקה במתן ייעוץ משפטי בנושאים עקרוניים בתחום החקירות והתביעות ובמענה לפניות הציבור בלשכת המפכ"ל.

בתפקידה האחרון שימשה ,עוה"ד לייב כראש חוליית ייעוץ וחקיקה במדור מידע פלילי ועסקה, בין היתר, במתן ייעוץ משפטי וחוות דעת לכלל הסוגיות הכרוכות בניהול מאגר המרשם הפלילי של מדינת ישראל, ליווי הליכי חקיקה הנוגעים למשטרת ישראל ולמרשם הפלילי בפרט, הובלת ההיבט המשפטי של פרויקטים ממוחשבים שהעיקרי שבהם הוא הקמת המערכת הפלילית החדשה של משטרת ישראל (המנהלת, בין היתר, את מאגר המרשם הפלילי של מדינת ישראל), וכן מתן עמדת המשטרה ביחס לעבר פלילי.

חברה בוועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים מאז 2016.

חברה ונציגת משטרת ישראל בוועדה בראשות פרופ' רות קנאי, שמונתה על ידי שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן לדון בסוגיות ליבה בחוק המרשם הפלילי. השתתפות בצוות המצומצם של הוועדה שכתב וערך את הדו"ח המסכם של הוועדה.

bottom of page