top of page

הסכמי ממון

זוגות רבים מעוניינים להסדיר את יחסי הממון ביניהם - לפני הנישואין, לאחר הנישואין, בנישואין שניים או כאשר הם חיים בזוגיות ללא נישואין.
הסכם ממון מבהיר את טיב היחסים הממוניים בין בני הזוג, מבטיח חלוקת רכוש בהתאם לרצון הצדדים, מונע מראש מחלוקות עתידיות וכן סחיטה של אחד מבני הזוג בעת פרידה. בנישואין שניים או כשמדובר בידועים בציבור, הסכם ממון מגן על אינטרסים של ילדים מנישואין קודמים ובכך מונע חשדנות וחששות מצידם, העלולים לפגוע בקשר בין בני הזוג.
עוה"ד לייב, שהיא אף מגשרת בהכשרתה בתחום המשפחה, שמה דגש על התחקות אחר הצרכים הייחודיים של כל לקוח ומתן מענה להם, ובה בעת מלווה את ההליך ברגישות המתחייבת מאופי ההסכם.

 

bottom of page