top of page

מקרקעין - חוזי מכר דירות ושכירות

עבור אנשים רבים, מכירת דירה או קנייתה היא העסקה המשמעותית ביותר בחייהם, ולעתים מלווה בחששות רבים. עוה"ד לייב מלווה את התהליך במקצועיות, באחריות וברגישות.

bottom of page