top of page

גישור

גישור הינו הליך חלופי לפתרון סכסוכים. למגשר, להבדיל משופט או בורר, אין סמכות להכריע בסכסוך. תפקיד המגשר לסייע לצדדים המסוכסכים לנהל משא ומתן בדרך שונה ממה שעשו לפני הגישור, על מנת להגיע להסכם הנותן מענה לאינטרסים שלהם. הסכם זה יכול לקבל תוקף של פסק דין  בבית המשפט. 
על המידע המובא בגישור חל חיסיון ולא ניתן לעשות בו שימוש בהליך משפטי.
הגישור מומלץ במיוחד כאשר בין הצדדים קיימת מערכת יחסים בעלת אופי מתמשך, למשל, סכסוך בתוך המשפחה בין בני זוג, אחים, הורים וילדיהם. כמו כן, במצבים של סכסוך בין שכנים, שותפים לעסק וכדומה.

 

יתרונות:


הליך מהיר זול ויעיל.

 

שמירה על סודיות ופרטיות.

 

שימוש בפתרונות יצירתיים.

 

שמירה על מערכת יחסים.

 

מחויבות גבוהה לקיום ההסכם.

 

bottom of page