top of page

תחומי עיסוק:

מרשם פלילי

מחיקת רישום פלילי

תיקון טעויות במרשם הפלילי

מתן ייעוץ משפטי וחחות דעת ליחידים ולתאגידים המבקשים לנקות את עברם הפלילי

מתן ייעוץ משפטי לגבי השלכות הרישומים הפליליים על מציאת עבודה

מתן ייעוץ משפטי בעניין מענה לתצהירים הדורשים לפרט עבר פלילי

ביטול רישומים של תיקים סגורים

הגשת בקשה לסגירת תיק כבר בשלב החקירה

שינוי עילת סגירה בתיק חקירה לחוסר אשמה

קיצור התיישנות ומחיקה

תעודת מרשם פלילי ("תעודת יושר")

חנינה

הקלה בעונש

גישור

צוואות וירושות

כתיבת צוואות

צו ירושה

צו קיום צוואה

הסכמי ממון

טרום נישואין

זוגות נשואים

ידועים בציבור (הסכם לחיים משותפים)

זוגות חד מיניים (הסכם לחיים משותפים)

מקרקעין

חוזי מכר ורכישת דירות

חוזי שכירות

תביעות קטנות

סיוע בניסוח תביעות קטנות

מחיקת רישום פלילי

תיקון טעויות במרשם הפלילי

מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת ליחידים ולתאגידים המבקשים לנקות את עברם הפלילי

מתן ייעוץ משפטי לגבי השלכות הרישומים הפליליים על מציאת עבודה

מתן ייעוץ משפטי בעניין מענה לתצהירים הדורשים לפרט עבר פלילי

ביטול רישומים של תיקים סגורים

הגשת בקשה לסגירת תיק כבר בשלב החקירה

שינוי עילת סגירה בתיק חקירה לחוסר אשמה

קיצור התיישנות ומחיקה

תעודת מרשם פלילי ("תעודת יושר")

חנינה

הקלה בעונש

גישוור

צוואות וירושות

כתיבת צוואות

צו ירושה

צו קיום צוואה

הסכמי ממון

טרום נישואין

זוגות נשואים 

ידועים בציבור (הסכם לחיים משותפים)

זוגות חד מיניים (הסכם לחיים משותפים)

מקרקעין

חוזי מכר ורכישת דירות

חוזי שכירות

תביעות קטנות

סיוע בניסוח תביעות קטנות

bottom of page